S A 01 – Orakel ??????? ?????? ? ?????? ??????? ??? ???????! – ?? ????? ???????

 


1:1  Едно ясно Да! Без най-малките съмнения!

1:2  Не, може всичко да е едно недоразумение.

1:3  Да, но първо трябва да бъдат отстранени някой пречки по пътя!

1:4  Не нямаш шанс. Не трябва да си правиш повече илюзия.

1:5  Да, в случай че бъдеш активен и поемеш инициатива!

1:6  Да, абсолютно сигурно. Ще продължи още малко време. Имай търпение!

2:2  Имаш възможността. Но искаш ли наистина?

2:3  Само ако скоро се случи нещо важно и ти съответно реагираш. 

2:4  Да, в случай че си готов, да принесеш жертва за това!

2:5  В момента още не. Но ще се промени скоро.

2:6  Не зависи от тебе, а от твоите хора.

3:3  Въпроса е излишен, понеже знаеш отговора.

3:4  Ще се получи съвсем друго. Но не е непременно лошо

3:5  В момента не може да се забележи. Питай още веднъж след един месец.

3:6  Може би не. Ти си много амбициозен и затова вдървен.

4:4  Първо като се измениш основателно можеш да се надяваш.

4:5  Лоши шансове. Някой има нещо против и се опитва до ти пречи!

4:6  Това зависи от твоето решение, което скоро трябва да вземеш.

5:5  Това е възможно. Но трябва да направиш много за това.

5:6  Да, но ти трябва да вярваш в себе си и да не се съмняваш.

6:6  Шансовете стоят 99:1. Всички предимства са тука. Ти трябва само да ги използваш!

Menü